Strona główna


Zapraszamy w czwartki o godzinie 18:00 na studium
Listu Apostoła Pawła Do Rzymian


Bóg wiedząc o tym nie pozostawia nas samych sobie w naszej bezradności wobec problemu grzechu lecz daje nam ofertę łaski. Dlatego posłał do nas Wybawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie ma w nikim innym zbawienie jak tylko w Nim ani też innego Zbawcy, jak tylko Jezus. Bóg ustanowił swojego Syna Przewodnikiem oraz Zbawicielem i niema żadnej wyższej instancji, która mogłaby to kiedykolwiek zmienić.

„I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” Dzieje Apostolskie 4,12