Strona główna

Zapraszamy w czwartki na studium
Księgi Proroka Izajasza.

Pragnieniem człowieka jest wyratowanie samego siebie ze stanu, w jakim się znalazł. Wielu ludzi uważa, że mogą sami, swoimi własnymi siłami uwolnić się z pęt winy, w które sami się uwikłali oraz z ich niszczących ludzkie życie konsekwencji. Jednak wyrządzonego zła w zasadzie nigdy człowiek już nie jest w stanie naprawić. Wiele rzeczy nie da się już uratować, zła usprawiedliwić. Rozpalone sumienie nie da się ugasić. Na chwilę stara się je człowiek zagłuszyć, ale jego wołanie o osądzenie zła powraca z jeszcze większą siłą. Wszystkie próby ze strony człowieka okazują się mrzonkami.

Bóg wiedząc o tym nie pozostawia nas samych sobie w naszej bezradności wobec problemu grzechu lecz daje nam ofertę łaski. Dlatego posłał do nas Wybawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie ma w nikim innym zbawienie jak tylko w Nim ani też innego Zbawcy, jak tylko Jezus. Bóg ustanowił swojego Syna Przewodnikiem oraz Zbawicielem i niema żadnej wyższej instancji, która mogłaby to kiedykolwiek zmienić.

„I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” Dzieje Apostolskie 4,12